Kindbehartiger

Kindbehartiger, zij die luisteren, horen en zien wat er echt bedoeld wordt.

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding. De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

Wat kan een kindbehartiger voor u betekenen voor kinderen en ouder in een scheidingssituatie.
De kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, hen uitleg te geven alsmede hun positie te borgen, het liefst zo vroeg mogelijk als ook (enkele) jaren na de scheiding. De kindbehartiger zorgt ervoor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaats deze samen met het kind in perspectief en vertaalt deze richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld.

Mijn specialisaties zijn:
Complexe scheidingen (complexe omgangsproblematiek) en het signaleren van Ouderonthechting *.

Parental Alienation (Richard A. Gardner 1985) is in het Nederlands vertaald in ouderverstoting.
Tijdens mijn opleiding om ouderonthechting te signaleren heb ik geleerd te begrijpen waarom er een voorkeur is voor de term ouderonthechting*: dit is een proces waarbij na scheiding en onder bepaalde omstandigheden een gezonde hechtingsband van het kind met een ouder schijnbaar beschadigt of verbreekt.
Er wordt hierbij aangesloten bij bevindingen van o.a. Bowlby (1969/1982) die stelde dat traumatische separatie tussen een kind en ouder uiteindelijk kan leiden tot detachment: onthechting.

 • Wanneer ouders de loyaliteit van het kind beïnvloeden, voelt het kind zich onveilig.
 • Om zich veilig te voelen, vormt het met één ouder een coalitie en wijst de andere ouder af.
 • Het heeft hiervoor geen gegronde redenen (zoals misbruik, mishandeling of verwaarlozing).

Er kan ook worden gesproken van ‘contactverlies’ om het verschijnsel aan te duiden waarbij een kind en ouder na scheiding het contact met elkaar verliezen, zonder daarbij naar enige onderliggende oorzaak of dynamiek te verwijzen.

Voor de grote variatie aan problemen en interactiepatronen die kunnen leiden tot verlies van het contact tussen een kind en een ouder kan men de term ‘complexe omgangsproblematiek’ hanteren.   De term ‘omgang’ verwijst hier naar contact tussen ouder en kind, ongeacht de juridische status van de ouder, dus ongeacht of één of beide ouders ouderlijk gezag hebben.

Komt ouderonthechting veel voor?
Tussen de 10 en 20% van de kinderen raakt onthecht van een ouder na een scheiding.
DSV Therapie kan indien er Ouderonthechting wordt gesignaleerd zorg dragen voor een aparte verslaglegging, deze verslaglegging kunt u als ouders/verzorgers inzicht geven in de vraag of er sprake is van het proces van ouderonthechting en zo ja, in welke mate.

(

Ouderschap na scheiding
De manier waarop een kind na de scheidingssituatie voelt dat het van beide ouders mag en kan blijven houden is essentieel. Het filmpje is gebaseerd op een traditioneel gezin. Wij zijn er natuurlijk ook bij duo-ouderschap en samengestelde gezinnen.

De ondersteuning van de Kindbehartiger bij DSV Therapie biedt de volgende twee trajecten:

 1. het Kindbehartiger – traject
 2. en op verzoek het traject samenwerken naar herstel – contactmomenten.

Het Kindbehartiger – traject.

 • Kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder na de scheiding
 • Een luisterend oor voor ieder kind, uitleg over de situatie en een vertaalslag van hun stem;
 • Inzicht in de beleving, wensen en de ontwikkeling van kinderen;
 • Inzicht in emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;
  Inzicht en tools rondom de eigen manier van communiceren, die van de ander en het effect hiervan op de kinderen;
 • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat zelf de regie kan worden behouden voor de toekomst;
 • Tools rondom praktische zaken en verdeling van de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen na de scheiding;
 • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld;
 • Deskundigheid en transparantie.
 • De kwaliteit van de Kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

Samenwerken naar herstel – contact momenten traject.
Vertrekkend vanuit partner – relatie naar ex – partners maar nog altijd de ouders van jullie kind(eren) kan er een nieuwe belevenis in de relatie zijn ontstaan.
Samen met de Kindbehartiger wordt er gekeken waarom het samenwerken, als ouders, stroef verloopt.
Handvatten en tools aangereikt maar altijd kijkend naar wat jullie kind(eren) nodig heeft. Aandachtspunten zijn hoe jullie dit, als ouders, op de punten van communicatie, overleg, wederzijds respect en vertrouwen in de omgang met elkaar zouden kunnen gaan bereiken;

 •  Niemand kan u / jullie garanderen dat het herstel – contact traject  lukt.
  Dit hangt ervan af in welke mate de beide ouders bereid zijn rekening te houden met de belangen van hun kind(eren).

 • Indien daar waar mogelijk is kan er in overleg met de ouder(s) naar het gehele gezin  / familie -systeem rondom het kind(eren) worden gekeken.

 • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld;

 • Deskundigheid en transparantie.De kwaliteit van de Kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. 
 •  

Ouders hebben de wens dat kinderen zich gezond en gelukkig kunnen blijven ontwikkelen. Zij willen inzicht in wat kinderen meekrijgen van de scheidingssituatie. Wat er verandert, wat kinderen nodig hebben en wat passende regelingen zouden zijn in hun situatie. Dit graag via een ervaren professional op het gebied van kinderen in een scheidingssituatie en de materie die hierbij komt kijken.

Via een Kindbehartiger kan hiervoor maatwerk ondersteuning worden aangeboden, ongeacht de leeftijd van het kind. Wensen en behoeften worden op een rij gezet om te komen tot passende afspraken, waarbij steeds gehandeld wordt vanuit de positie van het kind. Samen met ons netwerk zorgen wij ervoor dat ouders en kinderen sneller op de juiste plaats terecht komen, zodat de scheiding op alle fronten zorgvuldig afgewikkeld wordt.

Kinderen kunnen ook jaren na de scheiding de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan de verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsproblemen, agressiviteit, zich afkeren van ouders of een van de ouders, depressieve gevoelens en regressieverschijnselen in de ontwikkeling.

Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen, voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst.

Gun en geef uw kind rust en regelmaat door het aanbieden van 2 liefdevolle en veilige huizen.

Toestemming ondersteuning
Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind.
Dit werkt als volgt:

 • Kind 0-12 jaar: toestemming van de gezaghebbende ouder(s);
 • Kind 12-16 jaar: toestemming van het kind en de gezaghebbende ouder(s);
 • Kind 16-18 jaar: toestemming van het kind.

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende kennismaking .

 • Een kennismakingsgesprek gevolgd door een intakegesprek duurt maximaal 90 minuten kosteloos en vrijblijvend.
  De kosten per sessie bedragen €90,75
  – Een sessie voor een volwassene duurt maximaal 60 minuten,
    voor kinderen/ jeugdigen geldt de volgende sessie duur:  
  Leeftijd van 0- tot en met 3 jaar duurt een sessie maximaal 30 minuten. Gezien de tijdsduur betaalt u bij deze leeftijdsindicatie €46,00 per sessie
  – Leeftijd van 4- tot en met 7 jaar duurt een sessie maximaal 45 minuten
  – Leeftijd vanaf 8 jaar duurt een sessie maximaal 60 minuten.
  Een basistraject bevat minimaal 6 sessies bestaande uit, 4 kindgesprekken en voor elke ouder 1 oudergesprek.
  Op verzoek kan eindverslaglegging/advies worden verkregen tegen onderstaand tarief;

         
  Uitzonderingen
  zijn:      

 • Telefonisch consult en/ of administratieve handelingen € 19,37 per 15 minuten.

 • Intercollegiaal overleg met een externe uurtarief €90,75

 • Indien er een Kindbehartiger eindverslaglegging/advies wordt gewenst hanteert DSV Therapie het tarief van €181,50

 • Eindverslaglegging/advies in het Engels meerkosten per pagina € 4,84

 • Indien er een verslaglegging / advies over Ouderonthechting wordt gewenst hanteert DSV Therapie het tarief van €90,75

 • Indien ouders het Samenwerken naar herstel – contact momenten traject willen opstarten hanteert DSV Therapie het tarief van €75,00 per 60 minuten.

Noodzakelijke reiskosten worden bij u in rekening gebracht. De reiskosten bedragen € 0,30 per kilometer

Betaling

De factuur wordt direct na uw afspraak per mail verzonden. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen. Indien de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn betaald kan ik mijn hulp (tijdelijk) staken zonder dat ik daarvoor op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld.

Afspraak afzeggen

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan kan de afspraak  24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij afspraken die niet tijdig worden afgezegd, wordt de afspraak alsnog in rekening gebracht.

Voor alle informatie over Kindbehartiger verwijs ik u graag naar de website van Beroepsorganisatie Kindbehartiger, vereniging van Kindbehartigers als belangenbehartigers van kinderen in een scheidingssituatie.