Spelkamer

De spelkamer is een veilige plek waar uw kind op een creatieve manier tot praten zal komen; een duidelijke taal gesproken uit hart en ziel.

Omdat praten soms zo moeilijk kan zijn doordat kinderen nog niet kunnen of direct willen vertellen wat er in hun omgaat, kan er in een vertrouwensrelatie met mij op een creatieve manier ruimte worden geboden om door het spel heen te laten zien waar hij/zij zich zorgen over maakt.

Spel is dan een goed hulpmiddel om ervaringen te verwerken, gedachten, gevoelens en wensen te uiten en te experimenteren met ander gedrag.

Spel, een natuurlijke manier van praten als de ontwikkeling van uw kind is vastgelopen of als deze dreigt vast te lopen omdat er problemen zijn ontstaan op:

DSV biedt een veilige plek waar uw kind zich op een ontspannen manier kan uiten. Sandplay,mens–en dierpoppen, kindertekeningen, spelletjes waarbij het gaat om samenwerken om je doel te bereiken coöperatieve spellen, poppenkast,verkleden, vertelboom.
Er wordt gewerkt aan inzicht op denken of handelen op eigen kind–niveau.  Hierdoor zal uw kind aan het eind van het gehele proces weer balans kunnen vinden om samen met uw hulp zich verder gezond te ontwikkelen.

Tieners

Tieners praten vaak liever dan dat ze spelen, met hen worden counselinggesprekken gevoerd (eventueel mogen zij tekenen). Door te luisteren naar wat er speelt en wat de behoefte is.

Het proces kan dan worden ingegaan wat tot inzicht zal leiden en verandering kan brengen.

Bezoek

Hoelang duurt een sessie voor kinderen/ jeugdigen?

  • van de leeftijd van 0- tot en met 3 jaar duurt een sessie maximaal 30 minuten;
  • van 4- tot en met 7 jaar duurt een sessie maximaal 45 minuten;
  • en vanaf 8 jaar en ouder duurt een sessie maximaal 60 minuten;