Jouw binnenwereld zichtbaar gemaakt

Buitenwereld en binnenwereld zichtbaar gemaakt.  
De twee werelden zijn verweven en beïnvloeden elkaar.
Het kan belangrijk zijn om je daarvan bewust te zijn en ze goed te (onder)scheiden.
De gedachten die in de binnenwereld spelen, worden als het ware zichtbaar in jouw spiegel.
De buitenwereld is een reflectie van de binnenwereld.

Kindbehartiger

Als een scheidingsprofessional kindbehartiger (sinds 2016) ben ik, als een vertrouwenspersoon, voor jullie kinderen om:

 • Naar het kind luisteren.
 • Zijn/ haar vragen te beantwoorden over de scheiding, het proces wat er af speelt zodat het kind beter snapt wat er tijdens de scheiding gebeurt.
 • Alle emoties die er kunnen langskomen te bespreken en uitleg hierover te geven.
 • Te kijken naar alle innerlijke krachten van het kind maar ook kijken of hij/ zij niet overbelast raakt.
 • Jullie kind te helpen om ook zijn/ haar mening te geven over de scheiding en ik leg het kind uit waarom iets in zijn/ haar belang wordt gezien.
 • Ervoor te zorgen dat jullie kind meer rust voelt. Hij/ zij minder hoeft te piekeren, zich gehoord en begrepen voelt.
  Ook krijgt het kind meer vertrouwen in de toekomst– ook al zijn/ haar ouders uit elkaar.

Door een scheidingsprofessional kindbehartiger- advies krijgen jullie meer inzicht in de beleveniswereld van jullie kind en via tools leren jullie, als ouders, hoe je op een prettige manier met elkaar en je kind communiceert.
Daarnaast leren jullie hoe je op een effectieve manier omgaan met je emoties in het bijzijn van de kinderen, zodat de kinderen er niet mee belast worden.
Tot slot geef ik tools over praktische zaken, de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding, zodat jullie samen als ouders op een rustige manier tot besluiten kunnen komen wat het beste is voor jullie kinderen met de verkregen kennis van wat er in het hart en hoofd van jullie kind(eren) kan afspelen.  

Parallel Solo Ouderschap

Als parallel solo ouderschap begeleider begeleid ik jullie om als ouders van jullie kind elk éénzijdig aan jouw relatie met jouw kind(eren) te werken.
Er wordt gefocust op jouw eigen manier van denken die erop gericht is ‘alles zo te houden zoals het is’ en met alles wordt bedoeld:

 • Je eigen overtuigingen
 • De conclusies die je trekt
 • Jouw geloof in jezelf
 • Hoe je denkt over anderen en de wereld om je heen

Parallel Solo Ouderschap is als het ware solo-ouderschap, waarbij de communicatie teruggebracht wordt naar het minimale.
Duidelijke grenzen en kaders worden vastgelegd om conflicten te verminderen of te voorkomen. 
De ene ouder heeft geen bemoeienis en medeverantwoordelijkheid voor de andere ouder. 
Ouders nemen elk hun verantwoordelijkheid in hoe zij zelf ouder willen zijn voor hun kinderen.
De focus wordt van de strijd af naar het eigen functioneren gelegd.
De ander kan je niet veranderen.
Alleen jij, als ouder, kan op je eigen stuk invloed uitoefenen.
Als begeleider begrens ik, confronteer ik respectvol het gedrag van jou als ouder met de intentie om tot een verantwoordelijk, zorgzaam en liefdevol band met jouw kind(eren) te komen, ik zorg dat jullie tools krijgen en inzicht verkrijgen voor de-escalatie.
 Ik blijf jullie aanspreken op zijn/haar verantwoordelijkheid als ouder.
Omdat er zoveel mogelijk schriftelijk door jullie wordt vast gelegd en nageleefd, is er geen ruimte meer voor discussies en strijd.
Het contact loopt alleen indirect, bijvoorbeeld via app of mail of via de begeleider, de begeleider is het aanspreekpunt bij conflicten en kan zo nodig knopen (laten) doorhakken.
Beide ouders geven elkaar bestaansrecht bij het kind; de belangen van het kind kunnen worden geborgd vanuit Parallel Solo Ouderschap na scheiding.

Parental Alienation

Parental Alienation (termen die ook worden gebruikt/ouderverstoting/ouderonthechting).
Als de zorgregeling om ongegronde redenen wordt stopgezet, spreken we van Parental Alienation.
Wanneer ouders de loyaliteit van het kind beïnvloeden, voelt het kind zich onveilig.
Om zich veilig te voelen, vormt het kind met één ouder een coalitie en sluit het de andere ouder buiten.
Er wordt als het ware een muur opgetrokken en gedurende het proces wordt de buitengesloten ouder langzaam maar zeker uitgewist!
Het kind heeft hiervoor geen gegronde redenen (zoals misbruik, mishandeling of verwaarlozing).

 1. Er kan sprake zijn van pure Parental Alienation wanneer één ouder het kind beïnvloedt in zijn cognities (iemands geheel aan gedachten, opvattingen en ideeën over zichzelf, anderen en de wereld) en emoties en de andere ouder dat niet doet.
 2.  Ook kan sprake zijn van een gemengde vorm van Parental Alienation: beide ouders beïnvloeden de cognities en emoties van het kind jegens de andere ouder – soms evenveel, soms de één wat minder dan de ander.
 3. Daarnaast kan sprake zijn van mengvormen waarbij één of meerdere van de motieven, tezamen met Parental Alienation leiden tot omgangsproblematiek.
  De ene ouder kan bijvoorbeeld gedrag vertonen dat de andere ouder triggert – wat weer door het kind wordt waargenomen en geïnter­preteerd onder invloed van alle reacties in zijn omgeving.

                                      De interactie tussen beide ouders blijft dus altijd een aandachtspunt.

Doordat ik getraind ben* op het herkennen van signalen van Parental Alienation kan ik in een (hopelijk) vroeg stadium de dynamiek onderliggend aan de complexe omgangsproblematiek in kaart brengen en ertoe bijdragen dat het gezin op de juiste plek terechtkomt, doorverwijzend naar de juiste professional (een gedragswetenschapper op academisch niveau met een Post- Master specialisatie in deze problematiek) die door middel van correcte screening, diagnostiek en analyse de juiste interventie kan uitzetten.
Dit alles vanuit de wens dat ouders en kinderen als zij na scheiding worden geconfronteerd met contactverlies en Parental Alienation, snel passende hulp kunnen krijgen, waardoor er ruimte kan ontstaan voor steun aan het kind met gescheiden ouders.

*Trainer: Heleen Koppejan
Psychologiepraktijk Hechtscheiden