Spelregels Praktijk

 • Tijdens de meeste schoolvakanties is de praktijk geopend en in de zomervakantie komen we er gezamenlijk wel uit wanneer u een afspraak kunt maken;
 • Afzegging dient minimaal 24 uur van tevoren gedaan te worden.
 • Ik ben niet gebonden aan een verzekeraar.
 • Bij het aanvang van elk traject biedt DSV Therapie elke ouder die op of rondom het sociaal bestaansminimum moet leven de kans om tot een schriftelijk vastgelegd betalingsregeling met DSV Therapie te komen.
  Bij het niet naleven van dit betalingsregeling contract zal DSV Therapie uw betalingsverplichting aan DSV Therapie uit handen geven aan de incassobureau/ gerechtsdeurwaarder. Tevens zullen alle lopende sessies direct worden stilgelegd.
  Bij de tweede herinneringsnota wordt €5 extra in rekening gebracht. Bij de derde en laatste herinneringsnota volgt een verhoging van €15.
  Indien alle pogingen om de nota door u te laten voldoen mislukken zal helaas een incassobureau worden ingeschakeld en de daarbij ontstane kosten worden eveneens verhaald. Alle hulpaanbod wordt dan (tijdelijk) gestaakt;
 • De factuur wordt direct na uw afspraak per mail naar u verzonden en dient vóór de eerstvolgende afspraak te zijn voldaan, doch uiterlijk binnen 14 dagen.
 • De tarieven worden indien nodig per 1 januari van elk jaar gewijzigd.
 • Mijn werkdagen en werktijden zijn van: maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur.
  Uiteraard ben ik in geval van calamiteiten (een niet- verwachte gebeurtenis die ernstig schade kan veroorzaken bij uw kind) bereid om buiten mijn reguliere werkdagen of werktijden voor u klaar te staan in de vorm van begeleiding, ondersteuning of advies;
 • Als mijn begeleiding niet bij u of u kind past dan zal ik u doorverwijzen naar reguliere hulpverleners;
  Als er sprake is van fysiek of verbaal geweld naar mij toe zal ik beslissen om per direct de hulp van mij aan u of uw kind te stoppen;
 • Het belang van uw kind is voor mij het allerbelangrijkste.
  Ik werk met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
  Deze is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie​onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.
 • Als ik een melding moet maken bij Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en vermoeden van kindermishandeling voor ondersteuning aan iedereen) zal ik u altijd hiervan op de hoogte brengen.
  Uiteraard heb ik vóór de melding bij Veilig Thuis al mijn zorgen met u gedeeld, besproken en vervolgens alle 5 stappen van de meldcode doorgenomen/ uitgewerkt zoals het van mij als professional wordt verwacht.
 • DSV Therapie is aangesloten bij Klachten Zorgportaal/ Zorg
  (Dit kunt u vinden onder het pagina Contact)