Home

Welkom bij DSV

Maakt u zich zorgen over uw kind(eren) omdat u gaat scheiden, bent u al tijdje gescheiden en vraagt u zich af wat de effecten kunnen zijn voor uw kind(eren) op kort of lang termijn?
Heeft u vragen, problemen en zoekt u deskundig advies op scheidingsgebied wat uw kind(eren) betreft?
Neemt u dan vandaag nog contact met mij op.                       
Als Kindbehartiger ben ik de juiste professional voor uw kind(eren).

De Kindbehartiger, zij die luisteren, horen en zien wat er echt bedoeld wordt.

De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.
Als Kindbehartiger ben ik, als een vertrouwenspersoon en een professional, voor uw kind(eren) om:

 • Naar het kind luisteren.
 • Zijn/ haar vragen te beantwoorden over de scheiding, het proces wat er af speelt zodat het kind beter snapt wat er tijdens de scheiding gebeurt.
 • Alle emoties die er kunnen langskomen te bespreken en uitleg hierover te geven.
 • Te kijken naar alle innerlijke krachten van het kind maar ook kijken of hij/ zij niet overbelast raakt.
 • Uw kind te helpen om ook zijn/ haar mening te geven over de scheiding en ik leg het kind uit waarom iets in zijn/ haar belang wordt gezien.
 • Ervoor te zorgen dat uw kind meer rust voelt. Hij/ zij minder hoeft te piekeren, zich gehoord en begrepen voelt.
  Ook krijgt het kind meer vertrouwen in de toekomst – ook al zijn/ haar ouders uit elkaar.

In welke situaties kunt u van de diensten van mij, als Kindbehartiger, gebruik maken?

 1. Ouders die gaan scheiden maar goed met elkaar omgaan (de Kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt advies uit aan ouders. Zo kunnen afspraken op maat worden gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met het kind en afspraken meegroeien met diens ontwikkeling).
 2. Ouders treffen elkaar in de rechtbank (de Kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt een adviesrapport uit aan ouders, dat de rechter kan meewegen. Dit zodat de stem van kinderen een plek krijgt en hun positie geborgd kan worden. Ook zorgt de Kindbehartiger ervoor dat het kind uitleg en informatie krijgt over wat er binnen de rechtbank gebeurt en kan de Kindbehartiger meekijken hoe naderhand in de praktijk invulling wordt gegeven aan afspraken die het kind aangaan).
 3. De scheiding is juridisch voltrokken. Er is een omgang/zorgregeling en er liggen afspraken, maar deze lijken niet goed aan te sluiten op de behoeften van het kind (de Kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt advies uit aan ouders hoe de afspraken meer gericht op het kind kunnen worden. Er wordt ook gekeken naar taken die ouders samen of individueel te doen hebben. De Kindbehartiger kan betrokken blijven om zo te monitoren hoe het kind gedijt bij de gemaakte afspraken).
 4. De scheiding verloopt complex. Jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming zijn erbij betrokken. De positie van het kind raakt ondergesneeuwd doordat de focus vooral op ouders wordt gelegd. (de Kindbehartiger kent dit complexe speelveld en kan hierbinnen onafhankelijk advies uitbrengen over de positie van het kind en wat het kind nodig heeft. Wel moet steeds per casus bekeken worden of de Kindbehartiger al dan niet een rol kan spelen of dat een andere professional of instantie meer op zijn plaats zal zijn).

DSV Therapie kan altijd wel iets voor u betekenen, ook een luisterend oor. Kijk gerust rond op mijn site en u kunt altijd geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.

                                                                 

DSV staat voor, Door Samenwerken Verbinding en het staat ook voor mijn naam: Diane Sharon Vivo.

Door samenwerken ontstaat er verwerken en vanuit dat punt de bewuste weg naar verandering.
Verbinding zorgt ervoor dat je eerst bewust wordt van wat er in jou omgaat dus wat er in jou leeft om daarna contact te maken met de anderen waardoor jij in jouw leven weer vol vertrouwen kan kiezen en leven. Je hoeft het niet alleen te doen want ik reis met jou mee naar de verhalen in jouw hart.

 • In mijn praktijk treed ik voornamelijk op als Kindbehartiger, een belangenbehartiger en professional voor ieder kind in een scheidingssituatie.
  De Kindbehartiger staat naast het kind en helpt hem / haar om zijn / haar wensen en behoeften te verwoorden. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven.

  Mijn specialisaties zijn:

 • Complexe omgangsproblematiek
 • Het in kaart brengen van hechtingsproblemathiek
 • Het signaleren van Parental Alienation (voorafgaand aan het Kindbehartiger traject.)
 • Ik ben parallel ouderschap begeleider
 • Tevens begeleid ik het herstelcontact tussen ouders inzake de zorgregeling
  DSV is ontstaan uit mijn passie om anderen te helpen door hen, zowel kinderen als volwassenen, te ondersteunen en te begeleiden bij psychische – en psychosociale problemen, specifiek bij scheidingszaken aangaande kinderen en jongeren.

  Bij D.S.V Therapie kan ik u tevens helpen bij de volgende thema’s:

  • Problemen in de omgang met anderen zoals (ex) partner, kinderen, ouders, buren.
  • Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk. (Ondersteuning bij rouwprocessen.)
  • Problemen op school: pesten, onzekerheid over de eigen prestaties.
  • Problemen met eenzaamheid.
  • Vragen rondom eigen functioneren.
  • Hulp bij invullen van formulieren, samen doornemen van brieven en eventueel helpen met adequaat reageren/ antwoorden op brieven en documenten.

.

Maakt u zich zorgen over uw kind(eren) omdat u gaat scheiden, bent u al een tijdje gescheiden en vraagt u zich af wat de effecten kunnen zijn voor uw kind(eren) op kort of lang termijn, of heeft u andere problemen/ vragen, wilt u advies op scheidingsgebied wat het kind betreft?

                                                 

                                   Als Kindbehartiger ben ik de juiste professional voor uw kind(eren).                                                 

De Kindbehartiger, zij die luisteren, horen en zien wat er echt bedoeld wordt.

De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

Als Kindbehartiger ben ik, als een vertrouwenspersoon en een professional, voor uw kind(eren) om:

 • Naar het kind luisteren.
 • Zijn/ haar vragen te beantwoorden over de scheiding, het proces wat er af speelt zodat het kind beter snapt wat er tijdens de scheiding gebeurt.
 • Alle emoties die er kunnen langskomen te bespreken en uitleg hierover te geven.
 • Te kijken naar alle innerlijke krachten van het kind maar ook kijken of hij/ zij niet overbelast raakt.
 • Uw kind te helpen om ook zijn/ haar mening te geven over de scheiding en ik leg het kind uit waarom iets in zijn/ haar belang wordt gezien.
 • Ervoor te zorgen dat uw kind meer rust voelt. Hij/ zij minder hoeft te piekeren, zich gehoord en begrepen voelt.
  Ook krijgt het kind meer vertrouwen in de toekomst – ook al zijn/ haar ouders uit elkaar.

In welke situaties kunt u van de diensten van mij, als Kindbehartiger, gebruik maken?

 1. Ouders die gaan scheiden maar goed met elkaar omgaan (de Kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt advies uit aan ouders. Zo kunnen afspraken op maat worden gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met het kind en afspraken meegroeien met diens ontwikkeling).
 2. Ouders treffen elkaar in de rechtbank (de Kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt een adviesrapport uit aan ouders, dat de rechter kan meewegen. Dit zodat de stem van kinderen een plek krijgt en hun positie geborgd kan worden. Ook zorgt de Kindbehartiger ervoor dat het kind uitleg en informatie krijgt over wat er binnen de rechtbank gebeurt en kan de Kindbehartiger meekijken hoe naderhand in de praktijk invulling wordt gegeven aan afspraken die het kind aangaan).
 3. De scheiding is juridisch voltrokken. Er is een omgang/zorgregeling en er liggen afspraken, maar deze lijken niet goed aan te sluiten op de behoeften van het kind (de Kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt advies uit aan ouders hoe de afspraken meer gericht op het kind kunnen worden. Er wordt ook gekeken naar taken die ouders samen of individueel te doen hebben. De Kindbehartiger kan betrokken blijven om zo te monitoren hoe het kind gedijt bij de gemaakte afspraken).

De scheiding verloopt complex. Jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming zijn erbij betrokken. De positie van het kind raakt ondergesneeuwd doordat de focus vooral op ouders wordt gelegd. (de Kindbehartiger kent dit complexe speelveld en kan hierbinnen onafhankelijk advies uitbrengen over de positie van het kind en wat het kind nodig heeft. Wel moet steeds per casus bekeken worden of de Kindbehartiger al dan niet een rol kan spelen of dat een andere professional of instantie meer op zijn plaats zal zijn).

DSV Therapie kan altijd wel iets voor u betekenen, ook een luisterend oor.
Kijk gerust rond op mijn site en u kunt altijd geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.

Mijn werkdagen en werktijden zijn van: maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur. Uiteraard ben ik in geval van calamiteiten (een niet- verwachte gebeurtenis die ernstig schade kan veroorzaken bij uw kind) bereid om buiten mijn reguliere werkdagen of werktijden voor u klaar te staan in de vorm van begeleiding, ondersteuning of advies

Toestemming ondersteuning van het Kindbehartiger- traject
Voor de ondersteuning van minderjarige kinderen geldt vanuit de wetgeving het volgende:

Kind 0-12 jaar: alleen toestemming van de gezaghebbende ouder(s) is nodig;

Kind 12-16 jaar: toestemming van zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) is nodig;

Jongere/ Jeugdige 16-18 jaar: er is enkel toestemming van het kind nodig.
De ouder(s) hoeft niet om toestemming te worden gevraagd, tenzij het kind niet wilsbekwaam is. Wel is het prettig wanneer ouders betrokken kunnen worden.