Contact

U kunt via het onderstaand formulier contact met mij opnemen.
Ik zal op werkdagen meestal binnen 48 uur reageren.

Mijn werkdagen en werktijden zijn van: maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur.
Uiteraard ben ik in geval van calamiteiten (een niet- verwachte gebeurtenis die ernstig schade kan veroorzaken bij uw kind) bereid om buiten mijn reguliere werkdagen of werktijden voor u klaar te staan in de vorm van begeleiding, ondersteuning of advies.

Wilt u zo vriendelijk zijn om eerst deze onderstaande tekst zorgvuldig door te lezen voordat u de contactmail invult?

Wil je eerst kijken bij het stukje Kinderen en jongeren tot 16 jaar voordat je mij een mail stuurt?

Volwassenen

U kunt altijd contact met mij opnemen via het onderstaand contactformulier maar wilt u in de velden onderwerp en uw bericht géén privacygevoelige informatie vermelden (zoals namen, telefoonnummers, email adressen van andere personen.
In verband met de privacywetgeving verzoek ik u geen kopie van berichten van derden door te sturen.

Kinderen en jongeren tot 16 jaar

Je mag altijd contact met mij nemen als je vragen hebt over de scheiding of over hoe jij je nu voelt, want daarmee help ik jou graag.
Wil je mij echt iets persoonlijks vragen en gaat het om jouw ouders, verzorgers of familieleden? Zet dan alsjeblieft geen gegevens zoals hun telefoonnummers, namen of email adressen of een kopie uit hun app/ email/ Facebook of andere sociaal media in onderwerp en jouw bericht.
Dit heeft te maken met hun recht op privacy.

  Ik ben aangesloten bij de Beroepsorganisatie kindbehartiger en gecertificeerd kindbehartiger.
                                                

  DSV Therapie is geregistreerd in het AGB- register.

  DSV Therapie is als zorgaanbieder voor klachtenbehandeling aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.


  Hoe te handelen wanneer u een klacht heeft?

  DSV Therapie vindt het heel belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen.
  Daarom nodig ik u uit om uw mening te geven en indien nodig uw klacht in te dienen als u ontevreden bent.
  Ik neem uw klacht uiteraard serieus, want het kan de zorg voor u en in de toekomst voor andere cliënten verder verbeteren.
  Het kan zo zijn dat u niet alleen een mening wilt geven, maar juist een persoonlijke reactie wilt op een klacht.
  Volgt u hierin alstublieft de navolgende stap(pen). Te weten:

  Stap 1
  Als u een klacht heeft over de kindbehartiger Diane Sharon Vivo van DSV Therapie dan kunt u die in eerste instantie het beste in een gesprek met mij dit bespreekbaar maken. 
  Onvrede start vaak klein, maar kan steeds groter worden als u niet de mogelijkheid krijgt uw ongenoegen te uiten.
  U kunt iets wat u vervelend vindt natuurlijk bespreken met een naaste of familielid, maar ik kan pas iets met een opmerking doen als u deze bij mij ter sprake brengt of voor mij opschrijft. Daarom hoor ik het graag snel als u met iets rondloopt.

  Stap 2
  Als u er met mij niet uitkomt dan kan het zijn dat er een tweede gesprek nodig is om het gevoel van ontevredenheid los te laten en/of om afspraken te maken.
  Wanneer het niet lukt de klacht naar tevredenheid op te lossen staat de Klachtenportaal Zorg u graag bij, u kunt zich wenden tot een van de professionele klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg, in overeenstemming met de Klachtenregeling conform de Wkkgz zoals u deze op hun website aantreft (Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg ofwel klachtwet, waarin de rechten en de plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd.)
  De klachtenfunctionaris zal in het conflict kunnen bemiddelen.
  De klachtenfunctionaris zal u bijstaan bij het (eventueel) indienen van een klacht.
  Als uw klacht niet mondeling kan worden behandeld of als u een schriftelijke reactie wenst, ontvangt u binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht een reactie.

  Stap 3: Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan zal de klachtenfunctionaris u wijzen op de mogelijkheid uw klacht te richten aan De Geschillencommissie Zorg Algemeen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.
  Nadere informatie over de geschillenregeling via De Geschillencommissie Zorg Algemeen vindt u hier.

  Een klacht indienen (zie stap 2) kan via:
   http://www.klachtenportaalzorg.nl/ door het klachtenformulier in te vullen, of u kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl
  Voor het toepassen van de klachtenregeling op de juiste wijze verwijs ik u dan naar de website van Klachtenportaal het kopje: documenten 
  Hier komt u als cliënt makkelijk op de juiste plek terecht, dat scheelt u veel frustratie en tijd waarin de onvrede kan groeien.  

  DSV Therapie maakt gebruik van Zivver
  Voor het verzenden van grote bestanden maakt DSV Therapie gebruik van Zivver. Daarnaast gebruik ik Zivver om mailberichten met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie volgens de modernste beveiliging te versturen.

  DSV Therapie maakt gebruik van beeldbellen/ video- call via Weseedo.
  Ik heb als bedrijf gekozen hebben gekozen om te beeldbellen via Weseedo, omdat:

  • Weseedo een beveiligd platform is, uw gegevens zijn goed beschermd. Weseedo veiligheidsgarantie:
   Weseedo slaat geen data op en Weseedo staat alleen op Nederlandse
   servers. Weseedo voldoet daarnaast volledig aan de AVG en is zowel ISO
   27001 als NEN 7510 gecertificeerd. Alle vertrouwelijke gegevens blijven
   dus gewaarborgd.
  • U / jij hoeft geen account aan te maken om deel te nemen aan een beeldbel-gesprek/ video- call via Weseedo.
  • U / jij hoeft niets te downloaden om deel te nemen aan een beeldbel-gesprek/ video- call via Weseedo.
  • U krijgt toegang tot de afspraak via een link in de uitnodigingsmail die naar uw e-mailadres wordt verstuurd of SMS.
  • Op de afgesproken dag en tijdstip klikt u/ jij op de link en neemt plaats in de digitale wachtkamer.
  • Zorg ervoor dat u/ jij toestemming verleent voor het gebruik van uw/
   jouw microfoon en camera in het pop-up scherm waarin het
   beeldbel- gesprek/ video call opent.