DSV Therapie

Door Samenwerken Verbinding

DSV Therapie DSV Therapie

DSV Therapie heeft als uitgangspunt dat iedereen welkom is en er geen financiele belemmering mag zijn om mijn hulp in te schakelen. Vandaar de volgende regels:

Indien u een Ooievaarspas heeft dan geldt er voor u een aangepast tarief, het minima-reductietarief. Dit houdt een korting van 50% in.

Indien u mijn hulp inschakelt als Kindbehartiger dan kan er helaas geen gebruik worden gemaakt van een Ooievaarspas noch het bijbehorende minima-reductie tarief. Het werk van een Kindbehartiger is altijd maatwerk. 
Er wordt gerekend met een uurtarief zoals onderstaand vermeld.
De kosten worden doorgaans 50%- 50% over beide ouders verdeeld. 

Uiteraard kan ik  met u (beide) kijken naar financiële mogelijkheden/ tegemoetkomingen.   • Kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten: kosteloos en vrijblijvend;
 • Intakegesprek van maximaal 60 minuten: €72,–
 • Sessiegesprek van maximaal 60 minuten: €109,–
 • Verslaglegging: €220,–
 • Sessiegesprekken buiten kantooruren (‘s avonds of in het weekend) maximaal 6o minuten: €185,–

Noodzakelijke reiskosten en reistijd worden bij u in rekening gebracht. De reiskosten bedragen €0,30 per kilometer, reistijd conform uurtarief.

Betaling

De factuur wordt direct na uw afspraak per mail verzonden. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen. Indien de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn betaald kan ik mijn hulp (tijdelijk) staken zonder dat ik daarvoor op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld.

Afspraak afzeggen

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan kan de afspraak minimaal 24 uur vantevoren worden afgezegd. Bij afspraken die niet tijdig worden afgezegd, wordt de afspraak alsnog in rekening gebracht.

De hulp die ik u geef voor het maatschappelijkwerk kost u €60 per uur en er vindt verrekening plaats per 15 minuten.

Noodzakelijke reiskosten en reistijd worden bij u in rekening gebracht. De reiskosten bedragen €0,30 per kilometer, reistijd conform uurtarief.

Betaling

De factuur wordt direct na uw afspraak per mail verzonden. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen. Indien de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn betaald kan ik mijn hulp (tijdelijk) staken zonder dat ik daarvoor op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld.

Afspraak afzeggen

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan kan de afspraak minimaal 24 uur vantevoren worden afgezegd. Bij afspraken die niet tijdig worden afgezegd, wordt de afspraak alsnog in rekening gebracht.

 • Een kennismakingsgesprek gevolgd door een intakegesprek duurt maximaal 90 minuten kosteloos en vrijblijvend.
  De kosten per sessie bedragen €90,75
  – Een sessie voor een volwassene duurt maximaal 60 minuten,
    voor kinderen/ jeugdigen geldt de volgende sessie duur:  
  Leeftijd van 0- tot en met 3 jaar duurt een sessie maximaal 30 minuten. Gezien de tijdsduur betaalt u bij deze leeftijdsindicatie €46,00 per sessie
  – Leeftijd van 4- tot en met 7 jaar duurt een sessie maximaal 45 minuten
  – Leeftijd vanaf 8 jaar duurt een sessie maximaal 60 minuten.
  Een basistraject bevat minimaal 6 sessies bestaande uit, 4 kindgesprekken en voor elke ouder 1 oudergesprek.
  Op verzoek kan eindverslaglegging/advies worden verkregen tegen onderstaand tarief;

         
  Uitzonderingen
  zijn:      

 • Telefonisch consult en/ of administratieve handelingen € 19,37 per 15 minuten.

 • Intercollegiaal overleg met een externe uurtarief €90,75

 • Indien er een Kindbehartiger eindverslaglegging/advies wordt gewenst hanteert DSV Therapie het tarief van  €181,50

 • Eindverslaglegging/advies in het Engels meerkosten per pagina € 4,84

 • Indien er een verslaglegging / advies over Ouderonthechting wordt gewenst hanteert DSV Therapie het tarief van €90,75

 • Indien ouders het Samenwerken naar herstel – contact momenten traject willen opstarten hanteert DSV Therapie het tarief van €75,00 per 60 minuten.

Noodzakelijke reiskosten worden bij u in rekening gebracht. De reiskosten bedragen € 0,30 per kilometer

Betaling

De factuur wordt direct na uw afspraak per mail verzonden. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen. Indien de verschuldigde bedragen niet tijdig zijn betaald kan ik mijn hulp (tijdelijk) staken zonder dat ik daarvoor op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld.

Afspraak afzeggen

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan kan de afspraak 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij afspraken die niet tijdig worden afgezegd, wordt de afspraak alsnog in rekening gebracht.