Wie ben ik_old

Op 5 februari 1961 ben ik te Willemstad, Curaçao geboren. Vanaf mijn 6de tot mijn 44ste heb ik in Rotterdam gewoond en sinds 2009 woon ik in Den Haag.

Als trotse moeder van 4 kinderen heb ik een nuchtere kijk op het leven, ik hou van humor en werk met veel passie.

Mijn werkervaringen, opleidingen en levenservaring hebben ervoor gezorgd dat ik met zelfvertrouwen mijn praktijk heb opgezet omdat ik geloof in mijn capaciteiten en kwaliteiten.

Het leven heeft zo nu en dan voor iedereen eenzame donkere periodes. Ook ik heb ze beleefd, maar mijn vechtlust om door te gaan heeft ervoor gezorgd dat ik met passie en begrip klaar kan staan om een ander verder te helpen.

        Waarom alleen staan als het samen kan!

Nog altijd zorgen cursussen, trainingen en workshops voor mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.


CV

Persoonsgegevens
Naam: Diane Sharon Vivo
Geboortedatum: 05-02-1961
Geboorteplaats: Willemstad, Curaçao
Nationaliteit: Nederlandse
Woonplaats: Den Haag
Mail: d.vivo@dsvtherapie.com
Website: www.dsvtherapie.com

Opleidingen

 • Mavo
 • Havo
 • Atheneum

Alle opleidingen zijn gevolgd in Rotterdam (Titus Brandsma Mavo en het Montfort College). Hoofdvakken alfa –vakken en einde schoolperiode 1980.

Werkervaringen

 • Regio coördinator beroepsorganisatie kindbehartiger (provincie  Zuid- Holland en Zeeland.)
  Mijn taken:
  Als regiocoördinator ben ik het aanspreekpunt voor alle leden binnen de regio (o.a. het organiseren van regio- en intervisiebijeenkomsten in de eigen regio) en een ambassadeur van de beroepsorganisatie kindbehartiger voor het vergroten van zichtbaarheid van de kindbehartiger in de regio.
  Een schakel tussen het bestuur en de leden in de betreffende regio (Zuid Holland en Zeeland.)
  Het beantwoorden van vragen en het geven van informatie aan ketenpartners behoort ook tot mijn taken.
 • Kindbehartiger; een kindbehartiger jeugdhulp professional treedt op als belangenbehartiger van kinderen/ jeugdigen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders en verzorgers en draagt ertoe bij dat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen gaan na een scheiding.
 • Vrijwilliger bij STEK als buddy van de doelgroep slachtoffers mensenhandel en huiselijk geweld.
 • Vrijwilliger bij STEK Voedselbank Haaglanden; Inloopspreekuur en intake Voedselbank (De Paardenberg in Transvaal).
 • Vrijwilliger bij Buddy voor Bikkels doelgroep kinderen van 4 -18 jaar met een chronische en of een levensbedreigende ziekte.
 • UNICEF, voorlichter en het verzorgen van gastlessen op basis- en voortgezet onderwijs te Delft en Den Haag.
 • Medewerker maatschappelijk werk bij Vluchtelingen Werk Nederland.
 • Medewerker Slachtofferhulp Nederland te Rotterdam, Den Haag en Delft. Het aanbieden van hulp aan slachtoffers op praktisch en psychosociaal gebied. Tevens het ondersteunen bij eenvoudige juridische zaken en praktische zaken. Specialisatie EGZ (Ernstige Geweld- en Zedenmisdrijven).
 • Begeleider bij VOVK (Vereniging Ouders van een Vermoord Kind). Vanaf 1 januari 2018 zal ik, door de fusie met de twee andere lotgenotenorganisaties LovNG Landelijke Organisatie voor Nabestaanden Geweldslachtoffers en VVRS Vereniging voor Veiligheid, Respect en Solidariteit als begeleider bij de stichting FNG Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers mijn taak voortzetten.
 • Vrijwilliger bij Humanitas Den Haag, project Home- Start: het ondersteunen van ouders met kinderen tot 12 jaar op opvoedkundig en praktisch gebied.
 • Begeleider van (ex – gedetineerde) jonge moeders bij Humanitas Rotterdam.
 • Begeleider van kinderen met een gedragsstoornis bij allerlei instanties te Rotterdam via uitzendbureaus.
 • Vrijwilliger bij internaat Robbenoord te Rotterdam werkend met verstandelijk beperkte kinderen in de leeftijd van 5 -18 jaar.
 • Begeleider van ex- psychiatrische cliënten bij Stichting Op Weg.
 • Psychiatrisch verpleegkundige bij Delta Psychiatrisch Ziekenhuis/ Centrum te Poortugaal (afdeling Welhoek dubbele diagnose, schizofrenie met alcohol en of een drugsverslaving).
 • Gezinscoach IBAG (Intensieve Begeleiding Afro- Caribische Gezinnen) werkend met drang en dwang i.o.v. gemeente Rotterdam/ en SoZaWe.
 • Maatschappelijk werker bij S.W.A. doelgroep Antillianen met multi problematiek.
 • Telefoniste/ receptioniste bij allerlei advocatenkantoren te Rotterdam (zowel vast als op uitzend basis.)
 • Internationaal telefoniste bij het huidige KPN (destijds P.T.T.)

Aanvullende opleidingen

 •  Suïcide- preventietraining Gatekeeper van 113 (zelfmoordpreventie)  2021
  Een gatekeeper, letterlijk ‘poortwachter’, verwijst naar de sleutelrol die ik kan vervullen voor iemand die zodanig klem zit in zijn gedachten dat hij/ zij het leven niet meer ziet zitten.
  Vaardigheden:

  • Om te gaan met signalen van suïcidaliteit of een vermoeden daarvan.
  • Met concrete handvatten de suïcidale gedachten bespreekbaar te maken.
  • Verantwoord en gefaseerd door te vragen en wat daarin de grens is.
  • Hoe ik kan doorverwijzen naar professionele hulp.
 • Training: Hechtingsrelaties en scheiding; Scheidingspuzzel (2021)
  Gegeven door coördinator en docent: Margriet Noot werkzaam voor Neufeld Instituut.
  Het Neufeld Instituut voorziet in onderwijs en training aan volwassenen die met kinderen werken.
  Dit onderwijs gaat uit van het op hechtingswetenschap gebaseerde ontwikkelingsmodel dat door prof. Gordon Neufeld, psycholoog, is samengesteld.
   Het allergrootste probleem waar kinderen door scheiding mee te maken hebben, is het verbreken van verbindingen.
  Bij een scheiding voelen kinderen dat ze niet meer verbonden kunnen of mogen zijn zoals dat vroeger was. Dat veroorzaakt stress.
  Hechting is ons meest basale instinct en als de drang daartoe verstoord wordt, kan de stress allerlei nare vormen aannemen, zoals angst, agressie, dominantie, verplaatste hechting, concentratieproblemen, depressie, verharding, onverschilligheid en zelfs afstotend gedrag.
 • Parallel ouderschap begeleider (2021) waardoor de ouders met volgende kan begeleiden:
  – Inzicht in juridisch kader rondom scheiding.
  – inzicht in de positie van kinderen en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
  – Inzicht in co-ouderschap, gelijkwaardig ouderschap, coöperatief ouderschap.
  – Inzicht in de schottenaanpak versus parallel ouderschap en wanneer deze toepasbaar kunnen zijn in de praktijk.
  – Inzicht en kunde om parallel ouderschap toe te passen in de praktijk.
  Trainer; Marieke Lips: Oprichter beroepsorganisatie kindbehartiger en Stichting kwaliteit kindbehartiger, ontwikkelaar kindbehartiger: www.kindbehartiger.nl/kindbehartiger/ Gezinscoach/Systemisch werker/Jurist Familie- & Jeugdrecht /Auteur boek ‘Bekrast’,de kleine kolibrie laat zijn hart spreken‘ en ‘Partners door dik en dun’/Trainer/Ontwikkelaar gesprekskaarten Recht uit mijn HART en LosVast
 • Training Modulaire Specialisatie Ouderonthechting Basis (B1 herkenning en opbouw dossier en B2 achtergrond en basis – interventie) mei 2019. Training Modulaire Specialisatie Ouderonthechting Verdieping (V1 9 Stappen-model; kwadrant ouderonthechting; protocol gedragsherkenning en dossieropbouw en V2 Interventie milde en matige ouderonthechting. Trainer Heleen Koppejan – Luitze, (levensloop)psycholoog in Nederland cum laude afgestudeerd op parental alienation: Ouderonthechting, psychologiepraktijk Hechtscheiden
 • Training; Mijn Leven, op een interactieve manier en oplossingsgerichte wijze samen met het kind de krachten, zorgen en wensen die het kind heeft ten aanzien van de eigen situatie in kaart brengen (september 2019). Trainer drs. Arianne Geuze; Kinder – en Jeugdpsycholoog  NIP, orthopedagoog, GZ psycholoog en eigenaar Kiddocom
 • Tevens heb ik een licentie voor het toepassen van het “spel” instrument Mijn Leven en Mijn leven met gescheiden ouders.
  Interactief en oplossing gericht met kinderen in gesprek gaan, ook over lastige onderwerpen of thuissituaties.
 • Training ‘Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling werkwijze Veilig Thuis’ 2019, trainer Wendy Tazelaar.
 • Training Werken met de meldcode 2017, trainer Florieke Stofmeel
 • Maandelijks (tot heden) maak ik deel uit van de multidisciplinaire team betreffend Kindertekeningen onder supervisie van Theresa Foks -Appelman: vaktherapeut, beeldend ISST gecertificeerd Sandplay therapeut, teaching member, supervisor, docent, lezingen.
 • Tekenen is meer! (Bauk Zwaan Kindertherapeut, Coach) Verdiepingscursus Angst in Kindertekeningen.
 • Tekenen is meer! (Bauk Zwaan Kindertherapeut, Coach) Praktijkgerichte opleiding Kindertekeningen lezen en begrijpen & teken- en schilder activiteiten die de ontwikkeling ondersteunen (Blok 1 & 2).
 • De betekenis van kinderspel (spel ontwikkeling van kinderen van 2 tot 14 jaar T. Foks- Appelman).
 • Sand Play; zandspel als therapeutisch hulpmiddel voor kinderen, jongeren en volwassenen (T. Foks-Appelman).
 • Kindertekeningen; emotionele signalen van een kind leren zien d.m.v. kindertekeningen niet als test maar als communicatiemiddel (creatief therapeut, Sandplay therapeut T. Foks- Appelman, docent Kindertekeningen RINO, auteur van Kinderen geven tekens De betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische psychologie).
 • Rouwverwerking voor kinderen tot 18 jaar. (Slachtofferhulp Academie)
 • Academie voor Psychodynamica te Scherpenzeel, beroepsopleiding Psychodynamisch Therapeut (4-jarig opleiding, 3 jaar gevolgd start 2009).

Talenkennis
Engels, Frans, Duits, ik kan Spaans verstaan

Karaktereigenschappen:
Eerlijk, vindingrijk, intuïtief, sociaal, origineel, idealistisch en onafhankelijk.

D.S.V. Therapie

Na jaren in allerlei functies voor vele organisaties te hebben gewerkt, ben ik op 5 februari 2017 gestart met mijn bedrijf D.S.V. Therapie, Door Samenwerken Verbinding en tevens staan deze letters voor mijn initialen.

Doelgroep: Kinderen, jeugdigen en hun ouders/ verzorgers in een scheidingssituatie als een kindbehartiger, een gespecialiseerde jeugdhulp professional die naast het kind staat en  hem/ haar helpt om zijn/ haar wensen en behoeften te verwoorden.
Ook biedt een kindbehartiger kinderen een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven
.
Een kindbehartiger jeugdhulp professional draagt ertoe bij dat ieder kind/ jeugdige met een veilig en vertrouwd gevoel verder kan na de scheiding.
Verder begeleid ik
een ieder die op maatschappelijk gebied hulp nodig heeft; het ondersteunen van ouders met opvoedingsproblematiek, het begeleiden/ ondersteunen van kinderen met trauma’s, angsten, frustratie of onzekerheden door middel van gesprekken en via allerlei speltherapie vormen.

                                                                 

Mijn andere specialisaties:

 • Complexe omgangsproblematiek
 • Het signaleren van Parental Alienation (als de zorgregeling om ongegronde redenen wordt stopgezet spreekt men van Parental Alienation)/ ouderonthechting
 • Begeleider Parallel Solo Ouderschap
 • Begeleider samenwerken naar herstel- contact via de methodiek van Berg van Herstel.